Aktualizace stávajících smluv divize vodovody a kanalizace

Rok 2020 přinese odběratelům pitné vody změny ve stávajících smlouvách. Více podrobností o aktualizaci smluv najdete uvnitř článku.

Novela zákona o vodovodech a kanalizacích nařizuje dodavateli pitné vody aktualizovat smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod s každým odběratelem. Ve smlouvě dojde ke změně některých parametrů, mezi které patří jakost a tlak dodávané pitné vody v místě napojení vodovodní přípojky na vodovod, limity možného znečištění vypouštěných vod, forma ceny, cena a způsob jejího stanovení, fakturace a zálohy. Dále bude smlouva nově obsahovat vlastníka přípojky a počet trvale připojených osob.

Smlouva, kterou již máte se společností ADAVAK, spol. s.r.o. uzavřenou, bude touto novou smlouvou plně nahrazena. Nové smlouvy pro Vás budou připraveny na základě níže dodaných dokumentů:

  • Vyplněný dotazník pro uzavření smlouvy.
  • Vyplněné čestné prohlášení vlastníka nemovitosti. Smlouva může být vystavena pouze na vlastníka nemovitosti uvedeného v katastru nemovitostí.
  • V případě více vlastníků nemovitosti či pozemku, je třeba vyplnit i prohlášení ostatních spoluvlastníků nemovitosti.

Více informací k aktualizaci smluv, včetně příslušných formulářů, najdete na ve článku Přípojka a smlouva.

  • Aktualizace stávajících smluv divize vodovody a kanalizace