Ekonomické a personální oddělení

Kompletní vedení účetní agendy

Zpracování účetnictví je vedeno na programovém vybavení firmy E-SOFT , který je pravidelně aktualizován. Na základě zadání běžných údajů je možné mimo hlavní deníky vytisknout velmi přehledná saldokonta, členěná dle dodavatelů. Jejich pravidelná aktualizace je pro klienta přínosem ve sledování závazků a pohledávek.

Účetní osnova je sestavena dle potřeb klienta, tak aby mohl co nejlépe využít údajů z účetnictví k řízení činností firmy.

Mezi služby vedení účetnictví patří též:

  • zpracování předaných dokladů
  • vedení povinných evidencí (kniha došlých a vydaných faktur, pokladní knihy)
  • evidence majetku
  • Inventarizace
  • předepsané evidence pro DPH

Zaměstnanci firmy jsou pravidelně proškolováni a plně odpovědni za svoji činnost.

Kompletní vedení personální agendy

  • VEDENÍ PERSONÁLNÍ AGENDY
  • VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY
  • vedení daňové evidence fyzických osob
  • zpracování daňového přiznání fyzických osob