Technický standard VH infrastruktury

Technické standardy jsou zpracovány v souladu s platným zněním právních předpisů v oboru vodovodů a kanalizací.

Cílem technických standardů je sjednocení postupů při navrhování, rekonstrukci, realizaci vodohospodářských staveb za účelem dosažení dobrého a provozuschopného stavu vodohospodářské infrastruktury. Odchylky nebo nedodržení technických standardů musí být projednány nebo odsouhlaseny provozovatelem vodohospodářské infrastruktury.

Technické standardy obsahují následující základní informace pro návrh a výstavbu VH infrastruktury:

  • Základní VH pojmy
  • Požadavky na projektovou dokumentaci
  • Vodovody – právní předpisy, spotřeba vody, návrh vodovodů, provedení vodovodu
  • Vodovodní přípojky – návrh, realizace, vodoměrné šachty
  • Kanalizace – právní předpisy, druhy kanalizace, návrh kanalizací, provedení kanalizací
  • Kanalizační přípojky – návrh, realizace, revizní šachty
  • Objekty, které nejsou součástí vodovodů a kanalizací
  • Geodetické zaměření a dokumentace skutečného provedení stavbyPřiložené soubory