Vodovody a kanalizace

kategorie jednotka ČR ADAVAK, s.r.o.
počet zásobovaných obyvatel z vodovodů tis. 8 837 4,823
délka vodovodní sítě km 56 273 23
voda pitná vyrobená - vlastní m3/rok 730 mil. 488 000
voda pitná fakturovaná m3/rok 528 mil. 336 000
počet napojených obyvatel na kanalizaci tis. 7 170 4, 804
odpadní voda (vypouštěná)
do kanalizace
m3/rok 524 mil. 297 000
délka kanalizační sítě km 24 363 170 10


Exkurze - Cesta vody

Exkurze - Cesta vody

Společnost ADAVAK, s. r. o., si Vás dovoluje pozvat na exkurzi "Cesta vody", která proběhne ve čtvrtek dne 18. května 2017.

Číst více