Vodovody a kanalizace

Vodovod jednotka ČR ADAVAK, s.r.o.
počet osob s trvalým pobytem v připojené obci tis. 10 069 4,379
počet zásobených osob v připojené obci tis. - 4,379
délka vodovodní sítě (bez připojek) km 81 005 20
voda pitná určená k realizaci m3/rok 584 mil. 254 000
voda pitná fakturovaná m3/rok 478 mil. 231 000
voda pitná nefakturovaná m3/rok 98,934 mil. 22 803
... z toho ztráty na vodovdní síti m3/rok 84,432 mil. 212
... z toho vlastní potřeba vody m3/rok 12,212 mil. 10 000
... z toho ostatní nefakturovaná voda m3/rok 1,290 mil. 12 591
ztráty vody na 1 km přepočtené délky l/km/den - 30,95
procento ztrát vody z vodovodu % 14,7 0,93

Kanalizace a ČOV jednotka ČR ADAVAK, s.r.o.
počet osob s trvalým pobytem v připojené obci tis. 9 191 4,379
počet zásobených osob v připojené obci tis. - 4,350
počet osob připojených na výusti tis. - 0
vypočtený počet EO připojených na ČOV dle BSK5 tis. - 7,550
odpadní voda vyčištěná na ČOV m3/rok 453 mil. 297 122
délka kanalizační sítě (bez přípojek) km 51 568 14

Aktualizace 13. 10 . 2023


Obnova vodárenské infrastruktury v Adamově – zahájení prací na vodojemu Horka

Obnova vodárenské infrastruktury v Adamově – zahájení prací na vodojemu Horka

Společnost ADAVAK, s. r. o. informuje, že během dubna byly započaty stavební práce na novém vodojemu Horka. V současné době je městská část Horka zásobována z centrálního vodojemu na ulici Sadová. Díky změně systému zásobování dochází po dobu výstavby ke snížení akumulace pitné vody v horním tlakovém pásmu městské části Horka.

Číst více

Koloběh vody ve městě

Koloběh vody ve městě

Světovým Dnem vody, který připadá na 22. března, si připomínáme, jak je voda pro náš život důležitá. Mottem letošního světového dne vody bylo „Voda pro mír“. Voda je lidské právo, které je nedílnou součástí každého aspektu života.

Číst více

Obnova vodárenské infrastruktury v Adamově

Obnova vodárenské infrastruktury v Adamově

Společnost ADAVAK, s.r.o. informuje, že během března budou postupně zahájeny stavební práce na projektu „Zvýšení kapacity vodních zdrojů a akumulací ve městě Adamově“.

Číst více

Odečty a vyúčtování vodného - stočného ke dni 31. 12. 2022

Odečty a vyúčtování vodného - stočného ke dni 31. 12. 2022

Vážení odběratelé, dovolujeme si Vás požádat o pravidelné odečty hlavních vodoměrů ke dni 31. 12. 2022. Vyúčtování vodného a stočného za kalendářní rok 2022 bude bude provedeno k tomuto fakturačním termínu.

Číst více

Je pitná voda drahá?

Je pitná voda drahá?

V poslední době náklady na domácnost značně rostou. Zvyšují se především ceny elektřiny a plynu. Mezi nezbytné potřeby pro život patří také voda. Je pitná voda drahá? V následujícím článku se dozvíte, z čeho se cena vody skládá, jaký byl vývoj ceny v posledních letech, co vše zahrnuje spotřeba pitné vody a jaké jsou náklady na pitnou vodu v porovnání s ostatními energiemi.

Číst více

Odečty a vyúčtování vodného - stočného ke dni 31. 12. 2021

Odečty a vyúčtování vodného - stočného ke dni 31. 12. 2021

Vážení odběratelé, dovolujeme si Vás požádat o pravidelné odečty hlavních vodoměrů ke dni 31. 12. 2021. Vyúčtování vodného a stočného za kalendářní rok 2021 bude bude provedeno k tomuto fakturačním termínu.

Číst více

Odečty a vyúčtování vodného - stočného ke dni 31. 12. 2020

Odečty a vyúčtování vodného - stočného ke dni 31. 12. 2020

Vážení odběratelé, dovolujeme si Vás požádat o pravidelné odečty hlavních vodoměrů ke dni 31. 12. 2020. Vyúčtování vodného a stočného za měsíce květen až prosinec roku 2020 bude bude provedeno k tomuto fakturačním termínu.

Číst více

Mimořádné odečty a vyúčtování vodného - stočného ke dni 30. 4. 2020

Mimořádné odečty a vyúčtování vodného - stočného ke dni 30. 4. 2020

Vážení odběratelé, na základě novely l zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se sníží s platností od 1. 5. 2020 sazby DPH u vodného a stočného z 15% na 10%. V souvislosti s úpravou ceny si Vás dovolujeme požádat o mimořádné odečty vodoměrů ke dni 30. 4. 2020. Vyúčtování vodného a stočného za měsíce leden až duben bude bude provedeno k tomuto fakturačním termínu.

Číst více

Aktualizace stávajících smluv divize vodovody a kanalizace

Aktualizace stávajících smluv divize vodovody a kanalizace

Rok 2020 přinese odběratelům pitné vody změny ve stávajících smlouvách. Více podrobností o aktualizaci smluv najdete uvnitř článku.

Číst více


Exkurze - Cesta vody

Exkurze - Cesta vody

Společnost ADAVAK, s. r. o., si Vás dovoluje pozvat na exkurzi "Cesta vody", která proběhne ve čtvrtek dne 18. května 2017.

Číst více