Vodovody a kanalizace

Vodovod jednotka ČR ADAVAK, s.r.o.
počet osob s trvalým pobytem v připojené obci tis. 10 069 4,379
počet zásobených osob v připojené obci tis. - 4,379
délka vodovodní sítě (bez připojek) km 81 005 20
voda pitná určená k realizaci m3/rok 584 mil. 254 000
voda pitná fakturovaná m3/rok 478 mil. 231 000
voda pitná nefakturovaná m3/rok 98,934 mil. 22 803
... z toho ztráty na vodovdní síti m3/rok 84,432 mil. 212
... z toho vlastní potřeba vody m3/rok 12,212 mil. 10 000
... z toho ostatní nefakturovaná voda m3/rok 1,290 mil. 12 591
ztráty vody na 1 km přepočtené délky l/km/den - 30,95
procento ztrát vody z vodovodu % 14,7 0,93

Kanalizace a ČOV jednotka ČR ADAVAK, s.r.o.
počet osob s trvalým pobytem v připojené obci tis. 9 191 4,379
počet zásobených osob v připojené obci tis. - 4,350
počet osob připojených na výusti tis. - 0
vypočtený počet EO připojených na ČOV dle BSK5 tis. - 7,550
odpadní voda vyčištěná na ČOV m3/rok 453 mil. 297 122
délka kanalizační sítě (bez přípojek) km 51 568 14

Aktualizace 13. 10 . 2023


Odečty a vyúčtování vodného - stočného ke dni 31. 12. 2022

Odečty a vyúčtování vodného - stočného ke dni 31. 12. 2022

Vážení odběratelé, dovolujeme si Vás požádat o pravidelné odečty hlavních vodoměrů ke dni 31. 12. 2022. Vyúčtování vodného a stočného za kalendářní rok 2022 bude bude provedeno k tomuto fakturačním termínu.

Číst více

Je pitná voda drahá?

Je pitná voda drahá?

V poslední době náklady na domácnost značně rostou. Zvyšují se především ceny elektřiny a plynu. Mezi nezbytné potřeby pro život patří také voda. Je pitná voda drahá? V následujícím článku se dozvíte, z čeho se cena vody skládá, jaký byl vývoj ceny v posledních letech, co vše zahrnuje spotřeba pitné vody a jaké jsou náklady na pitnou vodu v porovnání s ostatními energiemi.

Číst více

Odečty a vyúčtování vodného - stočného ke dni 31. 12. 2021

Odečty a vyúčtování vodného - stočného ke dni 31. 12. 2021

Vážení odběratelé, dovolujeme si Vás požádat o pravidelné odečty hlavních vodoměrů ke dni 31. 12. 2021. Vyúčtování vodného a stočného za kalendářní rok 2021 bude bude provedeno k tomuto fakturačním termínu.

Číst více

Odečty a vyúčtování vodného - stočného ke dni 31. 12. 2020

Odečty a vyúčtování vodného - stočného ke dni 31. 12. 2020

Vážení odběratelé, dovolujeme si Vás požádat o pravidelné odečty hlavních vodoměrů ke dni 31. 12. 2020. Vyúčtování vodného a stočného za měsíce květen až prosinec roku 2020 bude bude provedeno k tomuto fakturačním termínu.

Číst více

Mimořádné odečty a vyúčtování vodného - stočného ke dni 30. 4. 2020

Mimořádné odečty a vyúčtování vodného - stočného ke dni 30. 4. 2020

Vážení odběratelé, na základě novely l zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se sníží s platností od 1. 5. 2020 sazby DPH u vodného a stočného z 15% na 10%. V souvislosti s úpravou ceny si Vás dovolujeme požádat o mimořádné odečty vodoměrů ke dni 30. 4. 2020. Vyúčtování vodného a stočného za měsíce leden až duben bude bude provedeno k tomuto fakturačním termínu.

Číst více

Aktualizace stávajících smluv divize vodovody a kanalizace

Aktualizace stávajících smluv divize vodovody a kanalizace

Rok 2020 přinese odběratelům pitné vody změny ve stávajících smlouvách. Více podrobností o aktualizaci smluv najdete uvnitř článku.

Číst více


Exkurze - Cesta vody

Exkurze - Cesta vody

Společnost ADAVAK, s. r. o., si Vás dovoluje pozvat na exkurzi "Cesta vody", která proběhne ve čtvrtek dne 18. května 2017.

Číst více