Historie

Společnost ADAVAK, s.r.o., IČO: 255 83 484, byla zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně dne 2. prosince 1999.

Sídlo společnosti je na ulici Nádražní čp. 455 v Adamově.

Společnost ADAVAK s.r.o. je stoprocentní dceřinou společností Města Adamova, statutárním orgánem společnosti je jednatel, kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada v počtu 5 členů.

V roce 2014 proběhla vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti Zásobování teplem Adamov, s.r.o. na nástupnickou společnost ADAVAK, s.r.o.

Hlavní činností a předmětem podnikání jsou

- provozování vodovodů a kanalizací (distribuce pitné vody a odvádění a čištění vody odpadní),

- správa a údržba nemovitostí (jak bytů, tak i nebytových prostor),

- výroba a rozvod tepelné energie.

Další předměty podnikání

- vodoinstalatérství a topenářství,

- vedení účetnictví a daňové evidence,

- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení,

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování,

- úklid a údržba veřejných komunikací,

- maloobchod se smíšeným zbožím,

- hostinská činnost.

V současné době má společnost 15 zaměstnanců a to na pozici vodohospodářský dělník, obsluha ČOV, obsluha kotelny, servis a údržba nemovitostí s pracovišti ve městě Adamově, a v rámci spolupráce s obcí Bílovice nad Svitavou v oblasti správy a údržby nemovitostí jsou zajišťovány našimi zaměstnanci opravy v bytech i v této obci.

Dalšími pracovišti zaměstnanců na vodovodní síti jsou úpravna vody a chlorovna v Josefově, ČOV, vodojemy Hanákův kopec, Horka, Ptačina, čerpací stanice Kolonie.

Ve správní budově sídlí administrativní zaměstnanci divize vodovody a kanalizace, divize správa a údržba nemovitostí a ekonomického oddělení.