ADAVAK, s.r.o. - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné

V souladu s ustanovením § 36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, v příloze předkládáme "Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné"Přiložené souborySdílet článek