Další činnosti

Další zajišťované činnosti

1. Spolupráce při založení společenství vlastníků, při tvorbě stanov společenství vlastníků, zpracování podkladů pro zápisy do rejstříku společenství vlastníků.
2. Spolupráce na přípravě revitalizace bytových domů od stanovení rozsahu prací, přes výběr dodavatelů díla a způsobu financování, až po podání žádosti o státní dotace.
3. Spolupráce při zpracování objektové analýzy, energetického auditu, průkazu energetické náročnosti budovy.
4. Zajištění právní pomoci vlastníkům i nájemníkům (např. převody nemovitostí, právní vymáhání pohledávek, exekuce, …).
5. Zajištění havarijní služby (vyproštění z výtahů, havárie elektro, voda, topení, odpady, kanály, …).
6. Opravy a výměny v bytě na základě objednávky (sanita, WC, radiátory, vodoměry, baterie, …).