Tvrdost pitné vody

Tvrdost pitné vody

Pojem tvrdost vody obecně vyjadřuje koncentraci všech vícemocných kationtů kovů alkalických zemin, což v podstatě znamená celkový součet vápníku a hořčíku ve vodě. Tvrdost vody tedy závisí na charakteru podloží, kterým voda protéká. Vzhledem k tomu, že pitná voda pro město Adamov je vyrobena z kvalitních podzemních zdrojů ležících v oblasti CHKO Moravský kras, je pitná voda bohatá na minerály, včetně vápníku a hořčíku. Tvrdost naší pitné vody se pohybuje zpravidla v rozsahu 3,1 - 3,6 mmol/l.

Základní jednotkou tvrdosti vody je mmol/l (milimoly v litru). V současné době existují i jiné jednotky pro stanovení tvrdosti vody, jako jsou stupně německé, anglické, americké a francouzské. Převody mezi jednotlivými jednotkami jsou uvedeny v následující tabulce:

mmol/l

°dH

°e

°F

ppm

mmol/l kovů alkalických zemin

1 mmol/l =

1

5,60

7,02

10,00

100,00

německý stupeň

1 °dH =

0,18

1

1,253

1,78

17,8

anglický stupeň

1 °e =

0,14

0,789

1

1,43

14,3

francouzský stupeň

1 °F =

0,1

0,56

0,702

1

10

ppm CaCO3 (USA)

1 ppm =

0,01

0,056

0,07

0,1

1

Stupně tvrdosti, dle kterých vodu řadíme do jednotlivých kategorií, jsou uvedeny v následující tabulce:

Pitná voda

mmol/l

°dH

°F

velmi tvrdá

˃ 3,76

˃ 21,01

˃ 37,51

tvrdá

2,51 – 3,75

14,01 -21

25,01 – 37,5

středně tvrdá

1,26 – 2,5

7,01 - 14

12,51 - 25

měkká

0,7 – 1,25

3,9 - 7

7 – 12,5

velmi měkká

˂ 0,5

˂ 2,8

˂ 5

Zdravotní hledisko

Dle vyhlášky č. 428 Ministerstva zemědělství ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů není uveden závazný limit pro tvrdost vody, pouze doporučená hodnota 2,0 – 3,5 mmol/l. Překročení této hodnoty tedy nezpůsobuje negativní riziko pro zákazníka. Ze zdravotního hlediska je pro lidský organismus lepší pít tvrdší vodu obsahující vápník a hořčík, a to z důvodu zdravého růstu kostí a ochrany před odvápněním. Pro pravidelný příjem těchto minerálů je kohoutková voda nejjednodušším každodenním zdrojem.

Senzorické vlastnosti

Vyšší hodnoty tvrdosti vody mohou zhoršovat senzorické vlastnosti pitné vody, např. tvorba povlaku na hladině vody ve sklenici. Předejít tomuto povlaku můžeme mírným okyselením vody, např. několika kapkami citrónu nebo přiměřeným množstvím kyseliny citronové, která lze běžně koupit.

Doporučení pro domácnosti

Pro příliš rychlé usazování vodního kamene u domácích spotřebičů, jako jsou myčky, pračky a rychlovarné konvice, se řiďte doporučenými pokyny výrobce, např. můžete používat přípravky proti tvorbě vodního kamene. Při ohřívání vody v kotli nebo ohřívači vody, omezte teplotu cca na 60 °C, a protože při nižších teplotách se vodní kámen usazuje pomaleji.