Správa bytů

Zajišťování činností souvisejících se správou nájemních domů a bytů

1. Předepisování nájmů a plateb souvisejících s užíváním nájemních bytů.
2. Rozúčtování služeb souvisejících s užíváním bytů.
3. Evidence plateb. Evidence osob. Předávání a přebírání bytů.
4. Evidence a zajištění pravidelných prohlídek a revizí.
5. Zajištění nepřetržité havarijní služby.
6. Další služby dle dohody.

Zajišťování činností souvisejících se správou společenství vlastníků

1. Předepisování plateb souvisejících s užíváním bytů (služby, FO).
2. Rozúčtování služeb souvisejících s užíváním bytů.
3. Evidence vlastníků. Evidence plateb. Evidence osob.
4. Evidence a zajištění pravidelných prohlídek a revizí.
5. Zajištění nepřetržité havarijní služby.
6. Vedení podvojného účetnictví pro SVJ.
7. Další služby dle dohody.