Havárie na vodovodním řadu s přerušením dodávky pitné vody v sobotu dne 16. 3. 2024 pro městskou část Horka

Společnost ADAVAK, s. r. o. oznamuje, že z důvodu opravy havárie na vodovodním řadu na ulici Sadová (u trafostanice), bude v sobotu dne 16. 3. 2024 přerušena dodávka pitné vody pro městskou část Horka. Omezení se týká ulic Sadová č. p. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 13, 22, „C“ – 16, 18, 20, restaurace Farinka, dále ulice Komenského monoblok A, B, C, D, Komenského 6, ulice Lesní č. p. 3, 6 a 8 a celé ulice Pod Horkou. Přerušení zásobování pitnou vodou proběhne cca od 8:30 hodin, a to pouze na dobu nezbytně nutnou. Dodávka vody bude obnovena bezprostředně po dokončení oprav. Současně je třeba počítat s částečným dopravním omezením v místě opravy na ulici Sadová. Děkujeme za pochopení. Leoš Neuman - vedoucí divize VaK

  • Havárie na vodovodním řadu s přerušením dodávky pitné vody v sobotu dne 16. 3. 2024 pro městskou část Horka
  • Havárie na vodovodním řadu s přerušením dodávky pitné vody v sobotu dne 16. 3. 2024 pro městskou část Horka