Havárie vodovodního řadu s přerušením dodávky pitné vody dne 25. 1. 2024 na sídlišti Horka - Aktualizace

Společnost ADAVAK, s. r. o. oznamuje, že ve čtvrtek 25. 1. 2024 došlo v 14:45 k havárii sekčního uzávěru na vodovodním řadu. Nezbytná oprava si vyžádá nucenou odstávku zásobování pitnou vodou pro vrchní část sídliště Horka na ulicích Lesní, Komenského, Sadová a Pod Horkou. Obnovení dodávky pitné vody proběhně ihned po provedení nezbytné opravy na vodovodním řadu. Aktualizace: V 20:30 byla závada na poškozené armatuře havarijně opravena a dodávka pitné vody je pro všechna spotřebiště nyní plně obnovena. Děkujeme za pochopení a způsobené komplikace se všem obyvatelům omlouváme.Leoš Neuman Vedoucí divize VaK ADAVAK, s. r. o.

  • Havárie vodovodního řadu s přerušením dodávky pitné vody dne 25. 1. 2024 na sídlišti Horka - Aktualizace