Havárie vodovodního řadu - ul. Hybešova, Fibichova, Bezručova, Krátká

Společnost ADAVAK, s.r.o. Vám oznamuje, že dne 27. 12. 2019 bude v době od 8:00 pokračovat oprava havárie hlavního vodovodního řadu. Omezení nebo přerušení dodávky pitné vody na dobu nezbytně nutnou se bude se týkat ul. Hybešova, části ul. Fibichova, Bezručova a Krátká. Děkujeme za pochopení. Ing. Martin Hroz - jednatel společnosti.

Aktualizace: Opraveno, zprovozněno provizorně. V pátek se bude pokračovat.

Společnost ADAVAK, s.r.o. Vám oznamuje, že dnes 24. 12. 2019 bude v době od 8:30 omezena nebo přerušena dodávka pitné vody z důvodu havárie hlavního vodovodního řadu. Bude se týkat ul. Hybešova, Fibichova, Bezručova, Krátká. Děkujeme za pochopení. Ing. Martin Hroz - jednatel společnosti.

  • Havárie vodovodního řadu - ul. Hybešova, Fibichova, Bezručova, Krátká