Koloběh vody ve městě

Světovým Dnem vody, který připadá na 22. března, si připomínáme, jak je voda pro náš život důležitá. Mottem letošního světového dne vody bylo „Voda pro mír“. Voda je lidské právo, které je nedílnou součástí každého aspektu života.

Společně se ZŠ Adamov byla v rámci mezinárodního Dne Země uspořádaná beseda pro 6. a 8. ročníky na téma koloběh vody ve městě a spotřeba vody v domácnosti. Žáci byli seznámeni s cestou vody od zdroje, přes akumulaci, využití pitné vody ve spotřebišti, vyčištění odpadní vody, a nakonec až po vypuštění zpět do přírody. Se staršími žáky jsme navíc diskutovali o množství spotřebované vody v domácnosti, jaké jsou náklady na spotřebu, jak můžeme šetřit s pitnou vodou v každodenním životě a co do kanalizace nepatří. Během diskusí byli žáci aktivní, vtipní a potěšil nás jejich zájem o dané téma. Nakonec byla beseda zakončena prohlídkou čistírny odpadních vod. Podstatné je vědět, že vodu si z přírody půjčujeme, využijeme ji, vyčistíme a opět vrátíme zpět do přírody.

ADAVAK, s. r. o.

  • Koloběh vody ve městě
  • Koloběh vody ve městě