Obnova vodárenské infrastruktury v Adamově

Společnost ADAVAK, s.r.o. informuje, že během března budou postupně zahájeny stavební práce na projektu „Zvýšení kapacity vodních zdrojů a akumulací ve městě Adamově“.

Náš projekt zahrnuje obnovu jímacích území podzemní vody v Josefovském údolí. Na prameništích zbudovaných v sedmdesátých letech minulého století bude v rámci zachování původní kapacity provedena obnova jímacích drénů. Tento zásah je důležitý zejména proto, abychom i nadále jímali kvalitní podzemní vodu z Moravského krasu v dostatečném množství pro obyvatele města.

Součástí projektu je rovněž zvýšení kapacity akumulace vodojemu Horka na ulici Lesní. Tento vodojem je také z období sedmdesátých let a jedná se o jednokomorovou akumulaci s objemem 150 metrů kubických. Nový vodojem bude vybudován s dvojnásobnou kapacitou akumulace pitné vody ve dvou komorách. Větší akumulace zajistí odpovídající zásobu pitné vody pro městskou část Horka a sníží čerpání z vodojemu Sadová, ze kterého je pitná voda do vodojemu dopravována. Na obrázku níže je zobrazen model nového vodojemu. Vzhledem k méně příznivým podmínkám pro výstavbu nového vodojemu bychom rádi požádali občany o pochopení při dočasně zvýšeném pohybu stavební techniky a současně o dodržování bezpečnosti v blízkosti prováděné stavby.

Ing. Martin Hroz - jednatel společnosti

  • Obnova vodárenské infrastruktury v Adamově