Obnova vodárenské infrastruktury v Adamově – zahájení prací na vodojemu Horka

Společnost ADAVAK, s. r. o. informuje, že během dubna byly započaty stavební práce na novém vodojemu Horka. V současné době je městská část Horka zásobována z centrálního vodojemu na ulici Sadová. Díky změně systému zásobování dochází po dobu výstavby ke snížení akumulace pitné vody v horním tlakovém pásmu městské části Horka.

Při běžném provozu to pro obyvatele neznamená žádnou změnu ani omezení. Pouze v případě havárie a přerušení dodávky elektrické energie v dané lokalitě dojde k výpadku vodárenské technologie, a tím bude bezodkladně přerušena i dodávka pitné vody pro ulice Sadová, Pod Horkou, Komenského a Lesní. Toto přerušení, které není způsobeno dodavatelem pitné vody, bude obnoveno ihned po odstranění výpadku elektrické energie ze strany dodavatele.
Žádáme spoluobčany o pochopení při zvýšeném pohybu stavební techniky a žádáme je o dodržování bezpečnosti v blízkosti stavby.
Ing. Martin Hroz – jednatel společnosti
  • Obnova vodárenské infrastruktury v Adamově – zahájení prací na vodojemu Horka