Omezení provozu společnosti ADAVAK, s.r.o. od 22.10.2020

Vážení zákazníci, s ohledem na aktuální vývoj mimořádných opatření je společnost ADAVAK s. r. o., jako provozovatel služeb, nucena přijmout následující opatření. Ode dne 22. 10. 2020 do odvolání, je společnost ADAVAK, s.r.o., včetně pokladny pro veřejnost uzavřena a provoz společnosti je omezen. Podrobnosti naleznete uvnitř článku.

Vážení zákazníci,

v návaznosti na mimořádná preventivní opatření a aktualizaci krizových opatření vládou ČR, přijala společnost ADAVAK, s. r. o. jako poskytovatel služeb následující opatření. Tato utlumují veškeré vedlejší činnosti společnosti a prioritně směřují k zajištění bezpečnosti nezbytných činností, kterými jsou provoz vodovodů a kanalizací, zásobování teplem a havarijní služba.

Od 22. 10. 2020 do odvolání, je společnost ADAVAK, s.r.o. pro veřejnost uzavřena.

Po tuto dobu platí následující omezení:

  • osobní jednání pouze po předchozí telefonické dohodě,
  • pro veškerou komunikaci využívejte prioritně email nebo telefon,
  • není možné provádet hotovostní platby na pokladně, platby záloh a za poskytnuté služby je po tuto dobu možné učinit pouze bezhotovostně nebo složenou na přepážce pošty,
  • pro předání dokumentů využijte uzamčenou poštovní schránku u vstupu do areálu,
  • servisní služby budou poskytovány pouze v havarijních případech, a to k odvrácení nebezpečí nebo zamezení škod a ztrát na majetku a zdraví osob.

Kontakty:

Kancelář společnosti - 516 446 405; [email protected]
Poruchy – vodovody a kanalizace - 724 370 158
Poruchy – zásobování teplem - 724 370 156
Havarijní služby – servis - 724 370 188

Děkujeme za pochopení a za způsobené komplikace se omlouváme.

Ing. Martin Hroz - jednatel společnosti.

  • Omezení provozu společnosti ADAVAK, s.r.o. od 22.10.2020