Omezení průjezdu ulice Údolní ode dne 3. 9. 2020

Oznámení o omezení průjezdu místní komunikace – ulice Údolní. Ode dne 3. 9. 2020 bude při obnově vodovodního řadu provádět společnost ADAVAK, s. r. o. výkopové práce směrem z ulice Opletalova na ulici Údolní. Z výše uvedeného důvodu bude částečně omezen nájezd do ulice Údolní. Tímto bych chtěl obyvatele této ulice požádat o shovívavost a pochopení. V případě nejasností kontaktujte prosím zástupce společnosti pana Leoše Neumana – tel: 724 370 181. Ukončení prací bude v co možném nejkratším termínu. Děkujeme za pochopení a za způsobené omezení se omlouváme. Leoš Neuman - Vedoucí divize VaK.

  • Omezení průjezdu ulice Údolní ode dne 3. 9. 2020