Oprava vodovodního řadu na ulici Plotní

Společnost ADAVAK, s.r.o. oznamuje občanům, že z důvodu havárie hlavního vodovodního řadu bude ve dnech 11. - 13. 4. omezen průjezd ulicí Plotní od čp. 12 (od garáží). Z důvodu opravy bude také dne 13. 4. v době od 8.00 do 15.00 hodin na dobu nezbytně nutnou přerušena nebo omezena dodávka pitné vody pro ulici Plotní čp. 11, 14, 15, 16, 17, 18., dále ulice Vodní a ulice Mírová čp. 4 až čp. 22. Děkujeme za pochopení. Ing. Martin Hroz - jednatel.

  • Oprava vodovodního řadu na ulici Plotní