Oznámení o dočasném omezení průjezdu místní komunikace – ulice Fibichova

Dne 23.1.2020 od 7:30 do 15:00 bude společnost ADAVAK, s. r. o. provádět frézování a čištění kanalizace ve spodní části ulice Fibichova, konkrétně u obytného domu Fibichova 12. Z výše uvedeného důvodu nebude v uvedený den a čas jednosměrně průjezdná ul. Fibichova a u obytného domu Fibichova 12 nebude průjezdná vůbec. Tímto bych chtěl obyvatele této ulice požádat o shovívavost a pochopení. V případě nejasností kontaktujte prosím zástupce společnosti ADAVAK, s. r. o. na telefonu 724 370 181. Za způsobené omezení se omlouváme a děkujeme za pochopení. Leoš Neuman - Vedoucí divize VaK.

  • Oznámení o dočasném omezení průjezdu místní komunikace – ulice Fibichova