Oznámení o přerušení dodávky vody dne 13. 4. 2022 na ulicích Plotní, Mírová a Vodní

Společnost ADAVAK, s. r. o. oznamuje, že dne 13. 4. 2022 od 08:00 hodin do 16:00 hodin proběhne odstávka pitné vody z důvodu opravy havarijního stavu na vodovodním řadu z vodojemu Hanákův kopec. Odstávka pitné vody se týká ulice Plotní 11, 13, 14, 15, 16, 17 a 18, celé ulice Mírová a Vodní. Omezení dodávky pitné vody bude probíhat na dobu nezbytně nutnou a bude obnoveno ihned po provedení oprav na vodovodním řadu. Děkujeme za pochopení. Leoš Neuman - Vedoucí divize VaK

  • Oznámení o přerušení dodávky vody dne 13. 4. 2022 na ulicích Plotní, Mírová a Vodní