Oznámení o přerušení dodávky vody dne 26. 8. 2020

Společnost ADAVAK, s. r. o. oznamuje, že dne 26. 8. 2020 od 08:00 hodin do 12:00 hodin proběhne odstávka pitné vody z důvodu úpravy na vodovodním řadu na ulici Opletalova. Odstávka pitné vody se týká ulice Opletalova 40 – 50, ulice Dvořákova 1, 2, 3, 4, celé ulice Blažkova, Tererova a Údolní. Dodávky pitné vody bude přerušena na dobu nezbytně nutnou a obnovena ihned po provedení úpravy na vodovodním řadu. Děkujeme za pochopení. Leoš Neuman - Vedoucí divize VaK.

  • Oznámení o přerušení dodávky vody dne 26. 8. 2020