Oznámení o přerušení dodávky vody dne 28. 12. 2023 na ulici Petra Jilemnického - Aktualizace

Společnost ADAVAK, s. r. o. oznamuje, že ve čtvrtek 28. 12. 2023 došlo k havárii vodovodního řadu, která si vyžádá nucenou odstávku zásobování pitnou vodou pro ulici Petra Jilemnického. Tato odstávka proběhne dne 28. 12. 2023 od 12:00. Obnovení dodávky pitné vody probehně ihned po provedení opravy havárie na vodovodním řadu. Děkujeme za pochopení a způsobené komplikace se všem obyvatelům Petra Jilemnéckého omlouváme. Aktualizace: V 15:30 byla závada na vodovodním řadu odstraněna a dodávka pitné vody pro všechna odběrná místa je plně obnovena. Leoš Neuman Vedoucí divize VaK ADAVAK, s. r. o.

  • Oznámení o přerušení dodávky vody dne 28. 12. 2023 na ulici Petra Jilemnického - Aktualizace