Přerušení dodávky tepla a teplé vody dne 7. 3. 2019

Společnost ADAVAK, s.r.o. oznamuje, že z důvodu havárie na primárním rozvodu topné vody bude dne 7.3.2019 v době od 8:00 do 15:00, a to na dobu nezbytně nutnou, provedena odstávka dodávky tepla a teplé vody pro odběrná místa napojená na systém CZT. Odstávkou budou dotčeny ulice Družstevní, Petra Jilemnického, Neumannova a Ronovská. Děkujeme za pochopení a za případné problémy se předem omlouváme. Jiří Beránek – Vedoucí divize Zásobování teplem

  • Přerušení dodávky tepla a teplé vody dne 7. 3. 2019