Přerušení dodávky tepla a teplé vody z důvodu oprav na primárním rozvodu dne 1. 6. 2021

Společnost ADAVAK, s. r. o. oznamuje, že dne 1. 6. 2021 v době od 0:00 do 24:00 hodin, budou probíhat nezbytné opravy na primárním rozvodu topné vody. V průběhu oprav, a to na dobu nezbytně nutnou, bude přerušena dodávka tepla a teplé vody pro odběrná místa napojená na systém CZT z kotelny K2 u nádraží. Toto omezení se dotkne odběratelů sídliště Ptačina na ulicích Družstevní, p. Jilemnického, Neumanova a Ronovská. Děkujeme za pochopení a za případné problémy se předem omlouváme. Jiří Beránek - divize Zásobování teplem.

  • Přerušení dodávky tepla a teplé vody z důvodu oprav na primárním rozvodu dne 1. 6. 2021