Salonek dětských adamovských výtvarníků 2020

Dne 7. září 2020 proběhlo v sále MKS Adamov slavností vyhodnocení výherců výtvarné soutěže Salonek dětských adamovských výtvarníků. Navzdory omezením v závěru školního roku 2019/2020 se podařilo shromáždit velké množství uměleckých děl a bylo opravdu z čeho vybírat. Jménem společnost ADAVAK, s. r. o., která tuto akci dlouhodobě podporuje, tímto děkuji všem zúčastněným a těším se na setkání v roce 2021. Ing. Martin Hroz - jednatel společnosti.

  • Salonek dětských adamovských výtvarníků 2020