Ukončení topné sezóny 2016 - 2017

Společnost ADAVAK, s.r.o., jako provozovatel soustavy centrálního zásobování teplem a dodavatel tepelné energie z teplovodního zdroje – kotelny „U Nádraží“ – oznamuje svým odběratelům, že dnem 15. 5. 2017 došlo k naplnění zákonných podmínek pro ukončení dodávek tepelné energie určené na otop (ÚT) a k uvedenému datu byla ukončena topná sezóna 2016 – 2017.

V případě nepříznivého vývoje klimatických podmínek může být dodávka tepla pro otop obnovena, a to pouze do 31. 5. 2017.

V souvislosti s ukončením topné sezóny doporučujeme našim odběratelům následující:

  • regulační prvky přívodu topného média do otopných těles ( termoregulační ventily ) otevřít na maximální stupeň,
  • v případě jakékoli manipulace s otopnými tělesy ( opravy, výměny, apod. ) informovat provozovatele soustavy o prováděných zásazích,
  • nepřipustit, aby sekundární rozvod topného média zůstal delší dobu bez topného média, protože hrozí odpar kapaliny z těsnících prvků a následný průsak topného média při uvedení do nového provozu.

Dodávka topného média pro ohřev teplé vody (TV) bude probíhat bez omezení. V případě nutných oprav spojených s odstávkou topného média Vás budeme předem informovat.

Děkujeme za projevenou přízeň v uplynulé topné sezóně a těšíme se na další spolupráci v topné sezóně 2017 – 2018.

Ing. Martin Hroz - jednatel společnosti

  • Ukončení topné sezóny 2016 - 2017