Ukončení topné sezóny 2017 - 2018

Společnost ADAVAK, s.r.o., jako společnost provozující soustavu centrálního zásobování teplem a dodavatel tepelné energie z teplovodního zdroje – kotelny „U Nádraží“ – oznamuje svým odběratelům, že dnem 31.5. 2018 došlo k naplnění zákonných podmínek pro ukončení dodávek tepelné energie určené na otop (ÚT) a k uvedenému datu byla ukončena topná sezóna 2017 – 2018.

Dodávka topného média pro ohřev teplé vody (TV) bude probíhat bez omezení. Pouze v případě nutných oprav, bude provedena odstávka, o které vás budeme předem informovat, a to jak prostřednictvím informačního systému města Adamova, tak formou dopisů či oznámení.

V souvislosti s ukončením topné sezóny doporučujeme našim odběratelům následující :

  • regulační prvky přívodu topného média do otopných těles ( termoregulační ventily ) otevřít na maximální stupeň
  • v případě jakékoli manipulace s otopnými tělesy ( opravy, výměny, apod. ) informovat provozovatele soustavy o prováděných zásazích
  • nepřipustit, aby sekundární rozvod topného média zůstal delší dobu bez topného média, protože hrozí odpar kapaliny z těsnících prvků a následný průsak topného média při uvedení do nového provozu

Děkujeme za projevenou přízeň v uplynulé topné sezóně a těšíme se na další spolupráci v topné sezóně 2018 – 2019.

Ing. Martin Hroz - jednatel společnosti

  • Ukončení topné sezóny 2017 - 2018