Ukončení topné sezóny 2019 - 2020

Společnost ADAVAK,s.r.o., provozující soustavu centrálního zásobování teplem a dodavatel tepelné energie z teplovodního zdroje – kotelna „U Nádraží“ – oznamuje svým odběratelům, že dnem 20.5. 2020 došlo k naplnění zákonných podmínek pro ukončení dodávek tepelné energie určené na otop (ÚT) a k uvedenému datu bude zřejmě ukončena topná sezóna 2019 – 2020.

Pokud by došlo k výraznému ochlazení bude dodávka tepla obnovena. Dodávka topného média pro ohřev teplé vody(TV) bude probíhat bez omezení. Pouze v případě nutných oprav bude provedena odstávka, o které vás budeme předem informovat, a to, jak prostřednictvím informačního systému města Adamova, tak formou dopisů či oznámení.

V souvislosti s ukončením topné sezóny doporučujeme našim odběratelům následující :

  • regulační prvky přívodu topného média do otopných těles (termoregulační ventily) otevřít na maximální stupeň,
  • nepřipustit, aby sekundární rozvod topného média zůstal delší dobu bez topného média, protože hrozí odpar kapaliny z těsnících prvků a následný průsak topného média při uvedení do nového provozu.

Otopné období začíná podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR vždy 1. září a trvá do 31. května následujícího roku. Zahájení, přerušení a ukončení dodávek tepla se odvíjí od průměrných denních teplot venkovního vzduchu a prognózy vývoje počasí v dalších dnech.

S dodávkou tepla se začíná, jestliže dva po sobě jdoucí dny klesne průměrná denní teplota pod 13 stupňů Celsia a není očekáván další vzestup teplot. Dodávky tepla jsou přerušeny, pokud průměrná denní teplota venkovního vzduchu vystoupí nad +13°C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat snížení této teploty.

Děkujeme za projevenou přízeň v uplynulé topné sezóně a těšíme se na další spolupráci v topné sezóně 2020 – 2021.

Ing. Martin Hroz - jednatel společnosti

  • Ukončení topné sezóny 2019 - 2020