Ukončení topné sezóny 2023 - 2024

Společnost ADAVAK,s.r.o., provozovatel soustavy centrálního zásobování teplem a dodavatel tepelné energie z teplovodního zdroje – kotelna „U Nádraží“ – oznamuje svým odběratelům, že dnem 18. 5. 2024 došlo k naplnění zákonných podmínek pro ukončení dodávek tepelné energie určené na otop (ÚT) a k uvedenému datu byla ukončena topná sezóna 2023 - 2024.

Dodávka topného média pro ohřev teplé vody (TV) bude probíhat nadále bez omezení. Pouze v případě nutných oprav bude provedena odstávka, o které vás budeme předem informovat, a to, jak prostřednictvím informačního systému Města Adamova, tak formou dopisů či oznámení.

V souvislosti s ukončením topné sezóny doporučujeme našim odběratelům následující :

  • regulační prvky přívodu topného média do otopných těles (termoregulační ventily) otevřít na maximální stupeň,
  • nepřipustit, aby sekundární rozvod topného média zůstal delší dobu bez topného média, protože hrozí odpar kapaliny z těsnících prvků a následný průsak topného média při uvedení do nového provozu.

Otopné období začíná podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR vždy 1. září a trvá do 31. května následujícího roku. Zahájení, přerušení a ukončení dodávek tepla se odvíjí od průměrných denních teplot venkovního vzduchu a prognózy vývoje počasí v dalších dnech.

S dodávkou tepla se začíná, jestliže dva po sobě jdoucí dny klesne průměrná denní teplota pod 13 stupňů Celsia a není očekáván další vzestup teplot. Dodávky tepla jsou přerušeny, pokud průměrná denní teplota venkovního vzduchu vystoupí nad +13°C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat snížení této teploty.

Děkujeme za projevenou přízeň v uplynulé topné sezóně a těšíme se na další spolupráci v topné sezóně 2024 – 2025.

Ing. Martin Hroz - jednatel společnostiPřiložené soubory

  • Ukončení topné sezóny 2023 - 2024