Zahájení topné sezony 2015 - 2016

Společnost ADAVAK, s.r.o., jako provozovatel centrálního zásobování teplem a dodavatel tepelné energie z teplovodního zdroje – kotelny „U Nádraží“ – oznamuje svým odběratelům, že dnem 1.9.2015 (dle zákonného ustanovení) byla zahájena topná sezóna pro období 2015 ÷ 2016 s ukončením 31.5.2016.

Doplňující zákonné ustanovení upravuje zahájení vytápění bytů až tehdy, kdy průměrná denní teplota (počítáno jako průměr součtu venkovních teplot naměřených v 7:00, 14:00 a 21:00 (násobený 2) se podělí 4) poklesne po dva dny po sobě jdoucí pod 13°C. K naplnění této podmínky postupně dochází, ale dle předpovědi ČHMÚ budou denní průměrné teploty oscilovat kolem stanovené teploty 13°C v průběhu tohoto týdne. Z tohoto důvodu zahajujeme temperování bytů od dne 23.9.2015 v ranních hodinách, a to od 5:00 hodin do 09:00 hodin. V následujících dnech, pokud dojde ke zhoršení počasí, bude přidáno temperování i ve večerních hodinách od 17:00 hodin do 21:00 hodin. Při trvalejším setrvání průměrné venkovní teploty pod 13°C, bude temperování tomuto vývoji přizpůsobeno, a to buď jeho prodloužením nebo přerušením. Případně je možno dohodnout individuální postup pro jednotlivá Společenství vlastníků, pokud to technické zařízení umožní.Současně doporučujeme: byty v nejvyšších podlažích by měly provést odvzdušnění otopných těles, a to pouze do momentu, kdy z otopného tělesa začne vytékat voda-je zbytečné odpouštět kbelíky vody, bude to mít vliv na ostatní otopná tělesa mimo vlastní byt. V případě nutnosti se obrátit na provozovatele otopné soustavy.Věříme, že při splnění těchto doporučení bude vytvořena teplotní pohoda ve vašich bytech. Žádáme o informování ostatních odběratelů obvyklým postupem. Bc. Jiří Charvát, MSc, MBA, jednatel společnosti

  • Zahájení topné sezony 2015 - 2016