Zahájení topné sezony 2017 - 2018

Společnost ADAVAK, s.r.o., jako provozovatel centrálního zásobování teplem a dodavatel tepelné energie z teplovodního zdroje – kotelny „U Nádraží“ – oznamuje svým odběratelům, že dnem 1. 9. 2017 (dle zákonného ustanovení) byla zahájena topná sezóna pro období 2017 ÷ 2018 s ukončením 31. 5. 2018.

Doplňující zákonné ustanovení upravuje zahájení vytápění bytů až tehdy, kdy průměrná denní teplota (počítáno jako průměr součtu venkovních teplot naměřených v 7:00, 14:00 a 21:00 (násobený 2) se podělí 4) poklesne po dva dny po sobě jdoucí pod 13°C. K naplnění této podmínky postupně dochází, ale dle předpovědi ČHMÚ budou denní průměrné teploty v průběhu 38. týdne oscilovat kolem stanovené teploty 13°C.

Z tohoto důvodu bylo zahájeno temperování bytů ode dne 15. 9. 2017 v ranních hodinách od 6:00 do 09:00 hodin a ve večerních hodinách od 18:00 do 21:00 hodin. Při trvalejším setrvání průměrné venkovní teploty pod 13°C je temperování ukončeno a začne celodenní vytápění. Toto období nastalo dnem 18. 9. 2017, a proto i tímto dnem byla zahájena topná sezóna pro období 2017 ÷ 2018. V případě potřeby je možno dohodnout individuální postup pro jednotlivá Společenství vlastníků, pokud to technické zařízení umožní.

Současně doporučujeme: byty v nejvyšších podlažích by měly provést odvzdušnění otopných těles, a to pouze do momentu, kdy z otopného tělesa začne vytékat voda - je zbytečné odpouštět kbelíky vody, bude to mít vliv na ostatní otopná tělesa mimo vlastní byt. V případě nutnosti se obraťte na provozovatele otopné soustavy.

Věříme, že při splnění těchto doporučení bude vytvořena teplotní pohoda ve Vašich bytech.

Žádáme o informování ostatních odběratelů obvyklým postupem.

Ing. Martin Hroz - jednatel společnosti

  • Zahájení topné sezony 2017 - 2018