Zahájení topné sezony 2018 - 2019

Společnost ADAVAK, s.r.o., jako provozovatel centrálního zásobování teplem a dodavatel tepelné energie z teplovodního zdroje – kotelny „U Nádraží“ – oznamuje svým odběratelům, že dnem 1. 9. 2018 (dle zákonného ustanovení) byla zahájena topná sezóna pro období 2018 ÷ 2019 s ukončením 31. 5. 2019.

Doplňující zákonné ustanovení upravuje zahájení vytápění bytů až tehdy, kdy průměrná denní teplota (počítáno jako průměr součtu venkovních teplot naměřených v 7:00, 14:00 a 21:00 (násobený 2) se podělí 4) poklesne po dva dny po sobě jdoucí pod 13°C. K naplnění této podmínky by mělo dojít, dle předpovědí ČHMÚ, v 39. týdnu, kdy průměrné denní teploty by měly oscilovat kolem stanovené teploty 13°C.

Z tohoto důvodu bude zahájeno temperování bytů ode dne 22. 9. 2018 v ranních hodinách od 6:00 do 09:00 hodin a ve večerních hodinách od 18:00 do 21:00 hodin. Při trvalejším setrvání průměrné venkovní teploty pod 13°C bude temperování ukončeno a začne celodenní vytápění. Tímto dnem by byla zahájena topná sezóna pro období 2018 ÷ 2019. V případě potřeby je možno dohodnout individuální postup pro jednotlivá Společenství vlastníků, pokud to technické zařízení umožní.

Současně doporučujeme: byty v nejvyšších podlažích by měly provést odvzdušnění otopných těles, a to pouze do momentu, kdy z otopného tělesa začne vytékat voda - je zbytečné odpouštět nadbytek vody, bude to mít vliv na ostatní otopná tělesa mimo vlastní byt. V případě nutnosti se obraťte na provozovatele otopné soustavy.

Věříme, že při splnění těchto doporučení bude vytvořena teplotní pohoda ve Vašich bytech.

Žádáme o informování ostatních odběratelů obvyklým postupem.

Ing. Martin Hroz - jednatel společnosti

  • Zahájení topné sezony 2018 - 2019