Zahájení topné sezony 2022 - 2023

Společnost ADAVAK, s.r.o., jako provozovatel centrálního zásobování teplem a dodavatel tepelné energie z teplovodního zdroje – kotelny K2 „U Nádraží“ – oznamuje svým odběratelům, že dnem 1.9.2022 byla zahájena topná sezóna pro období 2022 ÷ 2023 s ukončením 31.5.2023 (vyhláška 194/2007).

Doplňující zákonné ustanovení upravuje zahájení vytápění bytů až tehdy, kdy průměrná denní teplota poklesne po dva dny po sobě jdoucí pod 13°C. K naplnění této podmínky došlo na počátku 38.týdne, kdy průměrné denní teploty klesly pod stanovenou hranici 13°C.

Z tohoto důvodu bude zahájeno temperování bytů od dne 19.9.2022 v ranních hodinách, a to od 5:00 hodin do 09:00 hodin a ve večerních hodinách od 18:00 ÷ 22:00 hodin. Při setrvání průměrné venkovní teploty pod 13°C, bude temperování ukončeno a bude zahájeno celodenní vytápění. Tím dnem by byla zahájena topná sezóna pro období 2022 ÷ 2023. V případě požadavku je možno dohodnout individuální postup pro jednotlivá Společenství vlastníků, pokud to technické zařízení umožní.

Současně doporučujeme:

Protočit všechny termostatické hlavice na radiátorech. Byty v nejvyšších podlažích by měly provést odvzdušnění otopných těles, a to do momentu, kdy z otopného tělesa začne vytékat voda. V případě nutnosti se obraťte na provozovatele otopné soustavy.

Věříme, že při splnění těchto doporučení bude vytvořena teplotní pohoda ve Vašich bytech.

Žádáme o informování ostatních odběratelů obvyklým postupem.

Ing. Martin Hroz - jednatel společnosti.Přiložené soubory

  • Zahájení topné sezony 2022 - 2023