Zahájení topné sezony 2023 - 2024

Společnost ADAVAK, s.r.o., jako provozovatel centrálního zásobování teplem a dodavatel tepelné energie z teplovodního zdroje – kotelny K2 „U Nádraží“ – oznamuje svým odběratelům, že dnem 1. 9. 2023 byla zahájena topná sezóna pro období 2023 - 2024 s ukončením 31.5.2024 (vyhláška 194/2007).

Doplňující zákonné ustanovení upravuje zahájení vytápění bytů až tehdy, kdy průměrná denní teplota poklesne po dva dny po sobě jdoucí pod 13°C. K naplnění této podmínky došlo na počátku 40.týdne, kdy průměrné denní teploty klesly opakovaně pod stanovenou hranici 13°C.

Z tohoto důvodu bude zahájeno temperování bytů ode dne 6. 10. 2023 v ranních hodinách, a to v čase od 5:00 hodin do 09:00 hodin a ve večerních hodinách od 18:00 do 22:00 hodin. Při setrvání průměrné venkovní teploty pod 13°C, bude temperování ukončeno a bude zahájeno výtápění celodenní. Tímto dnem by byla zahájena topná sezóna pro období 2023 - 2024. V případě požadavku je možno dohodnout individuální postup pro jednotlivá Společenství vlastníků, pokud to technické zařízení umožní.

Současně doporučujeme:

Protočit všechny termostatické hlavice na radiátorech. Byty v nejvyšších podlažích by měly provést odvzdušnění otopných těles, a to do momentu, kdy z otopného tělesa začne vytékat voda. V případě nutnosti se obraťte na provozovatele otopné soustavy.

Věříme, že při splnění těchto doporučení bude vytvořena teplotní pohoda ve Vašich bytech.

Žádáme o informování ostatních odběratelů obvyklým postupem.

Ing. Martin Hroz - jednatel společnosti.

  • Zahájení topné sezony 2023 - 2024