Zásobování teplem - Odstávka teplé vody 21 - 22. 8. 2022

Společnost ADAVAK, s.r.o., oznamuje, že z důvodu přeložky teplovodního potrubí v lokalitě Adamov nádraží - rekonstrukce trati, bude od večerních hodin 21. 8. 2022 od 21:00 do 22. 8. 2022 v 24:00 hodin, na dobu nezbytně nutnou, provedena odstávka teplé vody odběratelům tepla z kotelny u nádraží.Přiložené soubory

  • Zásobování teplem - Odstávka teplé vody 21 - 22. 8. 2022