Salonek dětských adamovských výtvarníků 2020

Salonek dětských adamovských výtvarníků 2020

Dne 7. září 2020 proběhlo v sále MKS Adamov slavností vyhodnocení výherců výtvarné soutěže Salonek dětských adamovských výtvarníků. Navzdory omezením v závěru školního roku 2019/2020 se podařilo shromáždit velké množství uměleckých děl a bylo opravdu z čeho vybírat. Jménem společnost ADAVAK, s. r. o., která tuto akci dlouhodobě podporuje, tímto děkuji všem zúčastněným a těším se na setkání v roce 2021. Ing. Martin Hroz - jednatel společnosti.

Číst více

Oznámení o přerušení dodávky vody dne 10. 9. 2020 na sídlišti Ptačina

Oznámení o přerušení dodávky vody dne 10. 9. 2020 na sídlišti Ptačina

Společnost ADAVAK, s. r. o. oznamuje, že dne 10. 9. 2020 od 08:00 hodin do 12:00 hodin proběhne odstávka pitné vody z důvodu úpravy na vodovodním řadu na ulici Údolní. Odstávka se týká ulic Opletalova 40 – 50, Dvořákova 1, 2, 3, 4 a celé ulice Blažkova, Tererova, Údolní. Přerušení dodávky pitné vody bude na dobu nezbytně nutnou a bude obnoveno ihned po provedení úpravy na vodovodním řadu. Děkujeme za pochopení. Leoš Neuman - Vedoucí divize VaK.

Číst více

Omezení průjezdu ulice Údolní ode dne 3. 9. 2020

Omezení průjezdu ulice Údolní ode dne 3. 9. 2020

Oznámení o omezení průjezdu místní komunikace – ulice Údolní. Ode dne 3. 9. 2020 bude při obnově vodovodního řadu provádět společnost ADAVAK, s. r. o. výkopové práce směrem z ulice Opletalova na ulici Údolní. Z výše uvedeného důvodu bude částečně omezen nájezd do ulice Údolní. Tímto bych chtěl obyvatele této ulice požádat o shovívavost a pochopení. V případě nejasností kontaktujte prosím zástupce společnosti pana Leoše Neumana – tel: 724 370 181. Ukončení prací bude v co možném nejkratším termínu. Děkujeme za pochopení a za způsobené omezení se omlouváme. Leoš Neuman - Vedoucí divize VaK.

Číst více

Oznámení o přerušení dodávky vody dne 26. 8. 2020

Oznámení o přerušení dodávky vody dne 26. 8. 2020

Společnost ADAVAK, s. r. o. oznamuje, že dne 26. 8. 2020 od 08:00 hodin do 12:00 hodin proběhne odstávka pitné vody z důvodu úpravy na vodovodním řadu na ulici Opletalova. Odstávka pitné vody se týká ulice Opletalova 40 – 50, ulice Dvořákova 1, 2, 3, 4, celé ulice Blažkova, Tererova a Údolní. Dodávky pitné vody bude přerušena na dobu nezbytně nutnou a obnovena ihned po provedení úpravy na vodovodním řadu. Děkujeme za pochopení. Leoš Neuman - Vedoucí divize VaK.

Číst více

Uzavření společnosti pro veřejnost ve dnech 20.7. až 31.7.2020

Uzavření společnosti pro veřejnost ve dnech 20.7. až 31.7.2020

Společnost ADAVAK, s.r.o. oznamuje, že ve dnech 20.7. až 31.7.2020 bude firma z důvodu čerpání dovolené pro veřejnost uzavřena. Telefon na havarijní službu v případě poruchy: 724 370 188 Děkujeme za pochopení, Ing. Martin Hroz - jednatel společnosti

Číst více

Brigáda - koupaliště Adamov 2020

Brigáda - koupaliště Adamov 2020

Společnost ADAVAK, s. r. o., jako provozovatel areálu nekrytého koupaliště Adamov, hledá brigádníky - pomocné plavčíky, pro zajištění letní sezóny 2020. Požadujeme časovou flexibilitu, spolehlivost a schopnost týmové práce. Podmínkou je dovršení 18 let. V případě, že Vás naše nabídka oslovila a máte zájem se stát členem našeho týmu, kontaktujte nás emailem: [email protected], nebo telefonicky: 516 446 405.

Číst více

Ukončení topné sezóny 2019 - 2020

Ukončení topné sezóny 2019 - 2020

Společnost ADAVAK,s.r.o., provozující soustavu centrálního zásobování teplem a dodavatel tepelné energie z teplovodního zdroje – kotelna „U Nádraží“ – oznamuje svým odběratelům, že dnem 20.5. 2020 došlo k naplnění zákonných podmínek pro ukončení dodávek tepelné energie určené na otop (ÚT) a k uvedenému datu bude zřejmě ukončena topná sezóna 2019 – 2020.

Číst více

Provoz společnosti ode dne 4.5.2020

Provoz společnosti ode dne 4.5.2020

Vážení zákazníci, v návaznosti na aktuální vývoj mimořádných opatření bude ode dne 4. 5. 2020 společnost ADAVAK, s.r.o. otevřena v úřední dny pro veřejnost. Vstup do budovy bude umožněn jednotlivě, za předpokladu dodržení současných hygienických pravidel (rouška, dezinfekce). I nadále prosím preferujte písemný, emailový nebo telefonický kontakt a bezhotovostní platební styk. Servisní služby budou od tohoto data poskytovány bez omezení. Ing. Martin Hroz - jednatel společnosti.

Číst více

Mimořádné odečty a vyúčtování vodného - stočného ke dni 30. 4. 2020

Mimořádné odečty a vyúčtování vodného - stočného ke dni 30. 4. 2020

Vážení odběratelé, na základě novely l zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se sníží s platností od 1. 5. 2020 sazby DPH u vodného a stočného z 15% na 10%. V souvislosti s úpravou ceny si Vás dovolujeme požádat o mimořádné odečty vodoměrů ke dni 30. 4. 2020. Vyúčtování vodného a stočného za měsíce leden až duben bude bude provedeno k tomuto fakturačním termínu.

Číst více

OZONIZÁTORY V ADAMOVĚ

OZONIZÁTORY V ADAMOVĚ

Město Adamov (Hasiči) a společnost Adavak, s.r.o. společně pořídily 2 ozonizátory. Důvodem je mít v Adamově po ruce možnost efektivně dezinfikovat prostory, kde se občané shromažďují. Naši hasiči zahájili organizovanou dezinfekci prostor v budovách města Adamova a budovách s výskytem většího počtu osob. Testovali ve středu v ordinacích adamovských zubařů a začali s budovou Základní školy na ulici Komenského. Předpokládáme využití v dalších budovách ZŠ a MŠ, ordinací, MěÚ, prodejen potravin ... Patří jim velký dík. Jak sami říkají ... Jedeme v tom s Vámi, Hasiči města Adamova

Číst více

Omezení provozu společnosti ode dne 16.3.2020

Omezení provozu společnosti ode dne 16.3.2020

Vážení zákazníci, v návaznosti na mimořádná preventivní opatření a vyhlášení nouzového stavu vládou ČR, přijala společnost ADAVAK, s. r. o. následující opatření. Ode dne 16. 3. 2020 do odvolání, je společnost ADAVAK, s.r.o., včetně pokladny pro veřejnost uzavřena. Podrobnosti k omezením naleznete uvnitř článku.

Číst více

Informace k aktuální situaci pro občany města

Informace k aktuální situaci pro občany města

Vážení občané, asi všichni z nás vnímáme situaci dnešních dnů, která dopadá na nás všechny bez výjimky. Situace se mění každým dnem či každou hodinou. Aktuálně jde o možné rozhodnutí karanténního opatření celé ČR. Čekají nás zcela jistě další a další opatření. Pro každého z nás občanů je to životní výzva s maximální mírou respektu k situaci, ohleduplnosti a zodpovědnosti vůči nám všem. Musíme to zvládnout. Všichni, každý z nás i pro každého dalšího z nás. Celé rodiny, příbuzní, naši přátelé. Postupujme zodpovědně. Několik dalších hodin, dnů, týdnů či měsíců ukáže naši schopnost jednat v zájmů nás všech. Bezpochybně přijdou i nepříjemné, vážné či tragické okamžiky, které budeme muset překonat a budeme muset být silní. Nic jiného než zdraví nás všech není a nebude cennější.

Číst více

Oznámení o přerušení dodávky vody dne 27. 2. 2020

Oznámení o přerušení dodávky vody dne 27. 2. 2020

Z důvodu nutné výměny hydrantu u monobloku Komenského, který je v havarijním stavu, bude na ulicích Komenského, Sadová, Lesní a Pod Horkou dne 27. 2. 2020 přerušena dodávka pitné vody. Odstávka bude probíhat po dobu nezbytně nutnou v čase od 15:00 do 18:00 hodin. Děkujeme za pochopení. Leoš Neuman - Vedoucí divize VaK.

Číst více

Oznámení o dočasném omezení průjezdu místní komunikace – ulice Fibichova

Oznámení o dočasném omezení průjezdu místní komunikace – ulice Fibichova

Dne 23.1.2020 od 7:30 do 15:00 bude společnost ADAVAK, s. r. o. provádět frézování a čištění kanalizace ve spodní části ulice Fibichova, konkrétně u obytného domu Fibichova 12. Z výše uvedeného důvodu nebude v uvedený den a čas jednosměrně průjezdná ul. Fibichova a u obytného domu Fibichova 12 nebude průjezdná vůbec. Tímto bych chtěl obyvatele této ulice požádat o shovívavost a pochopení. V případě nejasností kontaktujte prosím zástupce společnosti ADAVAK, s. r. o. na telefonu 724 370 181. Za způsobené omezení se omlouváme a děkujeme za pochopení. Leoš Neuman - Vedoucí divize VaK.

Číst více

Oznámení o uzavření průjezdu místní komunikace – ulice Plotní

Oznámení o uzavření průjezdu místní komunikace – ulice Plotní

Dne 9. 1. 2020 od 8:00 do 12:00 bude provádět společnost ADAVAK, s. r. o. čištění a prohlídku kanalizačního řadu v první části ulice Plotní, tzn. od Plotní 86/2 k Plotní 499/8a. Z výše uvedeného důvodu nebude v uvedený den a čas jednosměrně průjezdná ul. Plotní. Tímto bych chtěl obyvatele této ulice požádat o shovívavost a pochopení. V případě nejasností kontaktujte prosím zástupce společnosti ADAVAK, s. r. o. na telefonu 724 370 181. Za způsobené omezení se omlouváme a děkujeme za pochopení. Leoš Neuman - Vedoucí divize VaK.

Číst více

Oznámení o uzavření průjezdu místní komunikace – ulice Fibichova

Oznámení o uzavření průjezdu místní komunikace – ulice Fibichova

Dne 9. 1. 2020 od 10:00 do 15:00 bude provádět společnost ADAVAK, s. r. o. čištění a prohlídku kanalizačního řadu před obytnými domy ulice Fibichova 25-27, 29-31, 33-35. Z výše uvedeného důvodu žádáme obyvatele zmíněných bytových domů, aby neparkovali žádné osobní automobily na ulici Fibichova 25-27, 29-31 a 33-35. Tímto bych chtěl obyvatele této ulice požádat o shovívavost a pochopení. V případě nejasností kontaktujte prosím zástupce společnosti ADAVAK, s. r. o. na telefonu 724 370 181. Za způsobené omezení se omlouváme a děkujeme za pochopení. Leoš Neuman - Vedoucí divize VaK.

Číst více

Havárie vodovodního řadu - ul. Hybešova, Fibichova, Bezručova, Krátká

Havárie vodovodního řadu - ul. Hybešova, Fibichova, Bezručova, Krátká

Společnost ADAVAK, s.r.o. Vám oznamuje, že dne 27. 12. 2019 bude v době od 8:00 pokračovat oprava havárie hlavního vodovodního řadu. Omezení nebo přerušení dodávky pitné vody na dobu nezbytně nutnou se bude se týkat ul. Hybešova, části ul. Fibichova, Bezručova a Krátká. Děkujeme za pochopení. Ing. Martin Hroz - jednatel společnosti.

Číst více

Aktualizace stávajících smluv divize vodovody a kanalizace

Aktualizace stávajících smluv divize vodovody a kanalizace

Rok 2020 přinese odběratelům pitné vody změny ve stávajících smlouvách. Více podrobností o aktualizaci smluv najdete uvnitř článku.

Číst více

Přerušení dodávky tepla a teplé vody z důvodu havárie měřidla dne 19. 12. 2019

Přerušení dodávky tepla a teplé vody z důvodu havárie měřidla dne 19. 12. 2019

Společnost ADAVAK, s. r. o. oznamuje, že dne 19.12.2019 v době od 8:00 do 15:00 hodin, bude z důvodu havárie, provedena výměna měřidla tepla na primárním rozvodu topné vody. V průběhu opravy, a to na dobu nezbytně nutnou, bude přerušena dodávka tepla a teplé vody pro odběrná místa napojená na systém CZT z kotelny K2 u nádraží. Děkujeme za pochopení a za případné problémy se předem omlouváme. Jiří Beránek - divize Zásobování teplem.

Číst více

Uzavření společnosti pro veřejnost na přelomu roku 2019/2020

Uzavření společnosti pro veřejnost na přelomu roku 2019/2020

Společnost ADAVAK, s. r. o. oznamuje, že ve dnech 20. 12. 2019 - 3. 1. 2020 bude firma pro veřejnost uzavřena. POKLADNA PRO HOTOVOSTNÍ PLATBY BUDE OTEVŘENA OD PONDĚLÍ 20.1. 2020. Děkujeme za pochopení. Ing. Martin Hroz - jednatel společnosti.

Číst více